Z histórie

VZNIK A HISTÓRIA ZBORU CASD V REVÚCEJ


 

 

Posolstvo evanjelia sa do oblasti Gemer dostávalo postupne prostredníctvom knižných evanjelistov Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

 

V rokoch 1927 – 1928  mestá Rožňava, Plešivec, Markuška, Šafárikovo, Štítnik, Rožňavské Bystré, Jelšava a Revúca pravidelne navštevovali biblickí pracovníci  cirkvi. 

Cirkev adventistov siedmeho dňa v Revúcej, (CASD)  spočiatku predstavovala len jedna rodina, ktorá sa sem prisťahovala. Avšak po nepríjemných udalostiach, smrti štyroch detí a manžela, pozostalá vdova v roku 1939 odchádza a stáva sa členkou cirkvi Baptistov.

V tomto období pravdu evanjelia spoznáva Martin Joachym. V roku 1944 sa počas svojej povinnej vojenskej služby stretáva s br. Kmeťom, ktorý ho ako adventista zoznamoval s pravdou Biblie. Po skončení vojenskej služby a práce v Selciach, kde pracoval ako mlynár, neustále študoval Bibliu. V roku 1947 kvôli ťažkému úrazu zanechal prácu a vrátil sa späť do Revúcej.

 

V roku 1964 napísal list zboru CASD v Banskej Bystrici, kde žiadal o pomoc k vyučovaniu sa Biblickým pravdám. V januári roku 1965 do Revúcej vlakom pricestoval br. Ján Lichý, ktorý začal Martina Joachyma vyučovať. Postupne na štúdium prichádzali aj priatelia Martina Joachyma. Martin Joachym s manželkou Zuzanou, Jozef Siman s manželkou Máriou, Štefan Šurin s manželkou Máriou a ešte ďalších 40 ľudí, ktorí sa týždeň čo týždeň stretávali aby s br. Lichým študovali Božie slovo.

Po mnohých problémoch náboženskej neslobody sa niektorí priatelia vzdali štúdia. Predtým veľká skupina sa radikálne zmenšila a ostali len tri rodiny. Pokrstení členovia však patrili do zboru v Šafárikove.

 

25. septembra 1967 bol v Revúcej založený samostatný zbor. 

Postupne sa pridali aj brat z Chyžného, Tisovca a jedna rodina z Ratkovej.

Do roku 1970 sa členovia a priatelia CASD schádzali v domácich priestoroch. V roku 1971 sa našla nová miestnosť pre zbor.

1. septembra 1975 členovia dostali ponuku aby sa zbor presťahoval.

V roku 1976 sa vymenili kazatelia a do Revúcej. V súčasnosti je sídlom zboru ul. Muránska č. 34 kde sa zbor  9. januára 1993 presťahoval. Na tomto mieste sídli zbor dodnes.

 

Zbor svojou evanjelizačnou činnosťou podal Biblickú pravdu mnohým obyvateľom Revúcej ale aj okolitých miest a obcí. Pod vedením Ducha Božieho do spoločenstva veriacich patrí mnoho odovzdaných ľudí, ktorí túžia aj dnes pracovať a pomáhať ľuďom.