Hope TV.sk

Dňa 5. 4. 2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať a povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť a nádej.

HopeTV.sk chce podporovať rodiny a prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti. Zameriava sa na oblasť zdravia, životného štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry. Vychádza z kresťanskej hodnotovej orientácie a jej prevádzkovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa. Unikátny portál pri svojom štarte obsahuje viac ako 600 videí v rámci skoro 40 relácií a záznamov v slovenskom jazyku. Ich počet sa bude priebežne neustále aktualizovať.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.