ŽIVOT VO SVETE…

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na ŽIVOT VO SVETE…

25. ROKOV ADRY

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na 25. ROKOV ADRY

Hope TV.sk

Dňa 5. 4. 2017 bol spustený kresťanský internetový portál HopeTV.sk, ktorý je súčasťou medzinárodnej televíznej siete Hope Channel. Spolupracuje s univerzitami, nemocnicami, vydavateľstvami, rozhlasovými a televíznymi stanicami po celom svete. Táto spolupráca prináša programy, ktorých cieľom je informovať, inšpirovať a povzbudzovať divákov k tomu, aby vo svojom živote nachádzali radosť a nádej.

HopeTV.sk chce podporovať rodiny a prinášať pozitívny vplyv do spoločnosti. Zameriava sa na oblasť zdravia, životného štýlu, cestovania, vzdelávania a kultúry. Vychádza z kresťanskej hodnotovej orientácie a jej prevádzkovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa. Unikátny portál pri svojom štarte obsahuje viac ako 600 videí v rámci skoro 40 relácií a záznamov v slovenskom jazyku. Ich počet sa bude priebežne neustále aktualizovať.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Hope TV.sk

Chleba pre Ukrajinu – ADRA ČR

Již více než deset let pomáhá česká ADRA na Zakarpatské Ukrajině. Havířovským nadšencům se pod vedením Karla Folwarczného – vedoucího projektu – za tu dobu podařilo zorganizovat deset letních táborů, kterých se zúčastnily stovky mladých dobrovolníků z Čech. Tito mladí lidé získali cenné zkušenosti, které často výrazně ovlivnily jejich pohled na svět a životní nasměrování. Kromě toho ADRA zajišťuje vaření obědů pro chudé děti v Mukačevu. Podařilo se jí také zprostředkovat převoz darované mouky, z níž je pečen chléb pro sociálně potřebné.

 

Vaříme obědy pro chudé děti v Mukačevu

„My Adráci máme v Mukačevu navázány pevné přátelské vztahy, velice dobře známe potřeby tamních lidí a osobně se podílíme na realizaci dalších projektů. Jedním takovým dlouholetým projektem bylo vaření obědů pro sociálně slabé děti ze školy č. 15 na ulici Lermontova. Tento projekt byl však z důvodu změny ve vedení školy v roce 2016 ukončen. Ovšem díky velmi dobrému ohlasu v oblasti potravinové pomoci, vaření obědů a díky smysluplnosti této pomoci nás oslovila jiná škola vedená ředitelem panem Lábošem. Na základě jejich žádosti byla 29. října 2016 podepsána smlouva mezi ADRA a školou č. 2 v ulici Ševčenka v Mukačevu,“ popisuje Marcela Holková, administrátorka projektu.

„Obědy se zde vaří pro 102 dětí, přičemž cena jednoho oběda je 20 HRN. To je v přepočtu 20 Kč. Finanční situace v mnoha rodinách je tak špatná, že děti často přicházely do školy hladové a jejich prvním jídlem byl tento dotovaný ADRA oběd. Doba do oběda byla pro ně samozřejmě velmi dlouhá; s prázdným žaludkem se opravdu velice těžko soustředí na vyučování. Vedení školy proto hledalo způsob, jak tuto situaci řešit. Z dané ceny 20 Kč za oběd začali navíc péct každé ráno housky a nyní je rozdávají žákům před vyučováním. Housky a čaj chutnají skvěle a žáci dobu do oběda nyní zvládají mnohem lépe.

Občas jezdí s námi na Ukrajinu také někteří naši dárci, kteří zasílají finance na účet e-Donation. Mají možnost na vlastní oči vidět potřebnost této pomoci.

Při únorové návštěvě školy jsme navštívili také několik rodin, ze kterých podporovaní žáci pocházejí. Viděli jsme velice nuzné podmínky, v nichž žijí, a rádi jsme jim nechali krabici základních potravin. Ředitel školy využil tuto návštěvu a důrazně nabádal k čistotě, pravidelné docházce a přípravě do školy. Beznaděj, válečná hrozba, nezaměstnanost a sociální nejistoty rodičů se velmi odrážejí na prospěchu, sebevědomí a celkovém vnímání budoucího života těchto dětí.“

 

 

Mouka – dar od Boha

„Na konci loňského roku jsme dostali úžasnou zprávu, že firma PENAM nabízí humanitární organizaci ADRA, konkrétně Dobrovolnickému centru ADRA Havířov, celkem 21 tun hladké mouky. Tento dar byl určen pro potřebné na Zakarpatské Ukrajině. Začala dlouhá cesta vyřizování, organizování, formalit a plánování. V prvním týdnu v březnu institut pro dovoz humanitární pomoci v Užgorodě povolil dovoz tohoto zboží a my jsme mohli nakládat. Firma Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí zapůjčila zdarma kamion i s řidičem Michalem Bouškou, a tak se 30 palet prvotřídní mouky mohlo vydat na cestu.

Ve středu 8. března došlo k tomu hlavnímu – rozdělování nákladu. Přijímající organizace In Action, která spolupracuje s celou řadou dalších pomáhajících organizací, vypracovala strukturu distribuce. Mezi hlavní obdarované patřila například sociální pekárna v Berehovu, která leží asi 40 km od Mukačeva. Patří tamní církvi, je dotována z darů věřících a zdarma zajišťuje chléb pro bezdomovce, sirotky a sociálně slabé rodiny. Zaměstnanci pekárny vnímali mouku jako dar – dar od Boha, protože se dostávali do situace, kdy neměli z čeho péct.

Díky mnoha ochotným dárcům a obětavým dobrovolníkům jsme schopni mírnit zoufalství strádajících, zmenšovat utrpení hladových dětí a přinášet lidem naději. DĚKUJEME všem, kteří se s námi na této pomoci podíleli a i nadále podílejí!“

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Chleba pre Ukrajinu – ADRA ČR

Spolu pre KEŇU – boj so suchom

BRATISLAVA/NAIROBI: Štyri slovenské mimovládne organizácie, ADRA, eRko – Dobrá novina, Nadácia Integra a Savio, sa rozhodli spoločne pomôcť obyvateľom Kene, ktorých postihlo veľké sucho. Vyhlásili preto výzvu na pomoc s názvom SPOLU PRE KEŇU (www.spoluprekenu.sk).

Prispieť na pomoc Keni možno darom prostredníctvom darovacích stránok jednotlivých organizácií, v čase od 23.2. do 9.3.2017.

Výzva prichádza len niekoľko dní po tom, ako Keňu navštívil prezident SR Andrej Kiska ako prvý slovenský prezident v histórii našej krajiny a po tom, ako kenská vláda vyhlásila kvôli mimoriadnemu suchu stav humanitárnej krízy.

viac na: http://www.casd.sk

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Spolu pre KEŇU – boj so suchom

Stretnutie s Prezidentom Slovenskej Republiky

Prezident Andrej Kiska odcestoval v nedeľu 12. februára na historicky prvú oficiálnu návštevu Kene. Táto krajina patrí medzi najchudobnejšie oblasti sveta a je dlhodobo primárnym adresátom slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Preto si pán prezident pozval na palubu aj vybrané neziskové organizácie, medzi nimi aj ADRA Slovensko – riaditeľa Daniela Kabu, ktorý mu počas letu vládnym špeciálom predstavil našu prácu v Keni aj ďalších krajinách.

viac na: www.casd.cz

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Stretnutie s Prezidentom Slovenskej Republiky

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na